Wat is de geluidsgrens voor een buiten geplaatste warmtepomp?

Een warmtepomp in de tuin kan geluidsoverlast geven, zowel voor bewoners die in de tuin zitten als omwonenden. Het Nederlandse Bouwbesluit geeft nog geen geluidsgrenzen aan buitenunits. Europese richtlijnen voor geluidsproductie worden geleidelijk voor warmtepompen ingevoerd. Oostenrijk en Duitsland hanteren 30 dB(A) op de erfgrens met de buren; Zwitserland hanteert 33 dB(A) op de gevel van de buren.

Een warmtepomp kent twee geluidsbronnen: de compressor en de ventilator. Deze draaien tegelijk. Via de metalen constructie en via de ventilatoropening komt het geluid naar buiten. Een geluidsmeting rondom de warmtepomp wijst het geluidsniveau uit. Op het CE-label van de pomp moet het geluidsvermogen vermeld staan. Het is van belang om bij de plaatsing van de warmtepomp rekening met het geluidsvermogen te houden. Dat betekent: niet direct aan de erfafscheiding of tegen de schutting plaatsen, maar op een optimale afstand tot tuinen en terrassen kiezen, of de warmtepomp voorzien van een geluidsisolerende omkasting om het geluidshinder te reduceren.

Europese richtlijnen geven aan dat pompen tot 6 kW maximaal 65 dB(A) geluidsvermogen mogen geven. Voor pompen van 6 tot 12 kW geldt 70 dB(A). Deze richtlijnen gelden al voor airco’s en ventilatoren en worden geleidelijk ook ingevoerd voor warmtepompen. Een warmtepomp tot 6 kW geeft op 5 meter afstand ongeveer 41 – 44 dB(A) geluidsdruk. Een buitenunit van de warmtepomp van 6 tot 12 kW geeft op 5 meter afstand ongeveer 46 – 49 dB(A) geluidsdruk. De Nederlandse Stichting Geluidshinder stelt voor om buitenunits van warmtepompen tot maximaal 35 dB te laten gaan. Dat betekent dat voor een huidige warmtepomp op 5 meter afstand extra geluidsdemping nodig is, tussen 9 en 14 dB(A). De omkastingen van Merford kunnen het geluid met 9 tot 15 dB(A) verminderen.

Bouwbesluit: geen geluidsgrens installaties buiten woning

Anders dan voor vaste airco’s, vaste ventilatoren en andere installaties in een woning stelt het Bouwbesluit geen geluidsgrenzen aan installaties buiten de woning. In huis geldt een geluidsgrens van 30 dB(A). Toch is het raadzaam om met warmtepompen en andere installaties in de tuin aansluiting te zoeken bij de geluidsgrenzen van het Bouwbesluit.

Een warmtepomp op de gevel bevestigd kan voor contactgeluid zorgen. Voor de verblijfsruimten in de eigen woning en de buurwoning zijn dan wel de grenswaarden uit het Bouwbesluit van toepassing (30 dB(A)). Een verende opstelling, met rubberen trillingsdempers, kan hierbij helpen de geluidsoverlast te verminderen.

Bij de uitgifte van een bouwvergunning kan een gemeente eisen stellen aan de geluidsproductie van een warmtepomp buiten de woning. Het uitgangspunt daarbij is dat de warmtepomp geen geluidshinder in de omgeving mag veroorzaken.

Lees meer over onze omkasting voor de warmtepomp

merford stille warmtepomp magazine
Een luidruchtige warmtepomp, hoe verminder je geluidsoverlast?Warmtepomp geluid isoleren